Odpowiedzialność odszkodowawcza – czym jest?

Odpowiedzialność odszkodowawcza – czym jest?

Usługi
Odszkodowanie to jedno ze świadczeń, o które może ubiegać się osoba, która doznała szkody. Zwykle dotyczy ono uszczerbku majątkowego. Wysokość odszkodowania musi być adekwatna do rozmiarów wyrządzonej szkody. Powinna także pokrywać utracone korzyści, czyli to wszystko, co poszkodowany mógłby osiągnąć gdyby nie doszło do tego zdarzenia. Uzyskanie wysokiego odszkodowania W skrócie, odpowiedzialność odszkodowawcza to obowiązek cywilny dotyczący naprawienia wyrządzonej szkody. Wyróżnia się dwa rodzaje odpowiedzialności odszkodowawczej, a mianowicie: odpowiedzialność deliktową oraz kontraktową. Pierwsza z nich to odpowiedzialność cywilnoprawna wynikająca z czynu niedozwolonego. Warunkiem jej powstania jest spełnienie łącznie trzech przesłanek. Jedną z nich jest powstanie szkody, drugą – zaistnienie zawinionego zdarzenia wywołującego szkodę. Natomiast trzeci z nich dotyczy już zaistnienia związku przyczynowego pomiędzy szkodą, a zdarzeniem. W przypadku odpowiedzialności kontraktowej to jest to inaczej odpowiedzialność dłużnika, jaka powstaje na skutek…
Czytaj więcej
Na czym polega wycena nieruchomości?

Na czym polega wycena nieruchomości?

Usługi
Przeprowadzenie dokładnej analizy oraz wyceny budynków przez ekspertów pozwala uzyskać dokument świadczący o wartości rynkowej danej nieruchomości. Może okazać się to istotne zarówno dla osób prywatnych, jak i dla przedsiębiorstw. W pierwszym przypadku taki dokument okaże się użyteczny, jeżeli osoba będzie ubiegać się o kredyt hipoteczny. Wycena nieruchomości w stolicy Natomiast w przypadku firm, pomoże to, chociażby w zakupie bądź sprzedaży nieruchomości. Operat szacunkowy (wycena) przydaje się również podczas niektórych spraw sądowych i postępowań administracyjnych. Pierwszym krokiem do przygotowania wyceny jest skontaktowanie się z wybranym rzeczoznawcą. Profesjonalne przedsiębiorstwa będą w stanie dokładnie wyjaśnić, jak będzie przebiegał cały proces sporządzenia operatu szacunkowego oraz przygotują odpowiednią umowę. Na niej powinna znajdować się informacja, w jakim celu planuje się przeprowadzić wycenę, jaki będzie koszt operatu, a także do kiedy należy go wykonać. Po…
Czytaj więcej