Ile powinno trwać szkolenie BHP?

Ile powinno trwać szkolenie BHP?

Usługi
Zachowanie odpowiedniego bezpieczeństwa, podczas wykonywania różnego rodzaju obowiązków zawodowych, jest niezmiernie ważne. Aby było to możliwe, należy organizować odpowiednie szkolenia, które zaznajomią danego pracownika z tymi ogólnymi zadami bezpiecznej pracy, jak i tymi związanymi bezpośrednio z jego stanowiskiem. Dokładne szkolenie BHP Takie szkolenia mają ściśle ustandaryzowany czas trwania, co regulują odpowiednie przepisy prawa pracy. Zapisy te regulują jednak nie tylko czas trwania szkolenia, ale także okres, w którym należy je cyklicznie powtarzać. W niektórych przypadkach, wystarczą w zupełności szybkie szkolenia bhp w Toruniu. Mowa jest tutaj o zawodach takich, których wykonywanie nie jest związane z wyższym zagrożeniem dla zdrowia czy też życia. Są to więc w przeważającej części pracownicy umysłowi, ci na kierowniczych stanowiskach, inżynierowie, lekarze weterynarii, czy też nauczyciele. W ich przypadku zdecydowanie wystarczającą formą szkolenia okaże się te,…
Czytaj więcej
Sposoby na uratowanie firmy z długami

Sposoby na uratowanie firmy z długami

Prawo, Usługi
Założenie spółki daje nam nadzieję, że obroty przedsiębiorstwa przyniosą oczekiwane zyski. Niekiedy jednak pozytywne prognozy nie sprawdzają się i firma zamiast zysków przynosi straty w postaci zadłużenia. Kiedy zaczyna brakować nam budżetu na spłatę zobowiązań, scenariusz w większości wygląda tak samo. Najgorsze co możemy wówczas zrobić, to przysłowiowo schować głowę w piasek i unikać kontaktu z wierzycielami oczekującymi od nas wyjaśnień w nadziei, że sprawa jakoś się rozwiąże. Pomoc w problemach, czyli szybka sprzedaż firmy Bierna postawa i brak informacji, spowodowany nieodbieraniem telefonów czy wyrzucaniem listownych wezwań do zapłaty może skutkować tylko jednym – wpisaniem danych przedsiębiorstwa do jednego z biur informacji gospodarczej, czyli rejestru dłużników. To sprawia, że nigdzie nie możemy zaciągnąć kredytu i koło się zamyka, a nasze przedsiębiorstwo trafia w ręce komornika, który zatrzymuje naszą pensję, majątek…
Czytaj więcej
Odpowiedzialność odszkodowawcza – czym jest?

Odpowiedzialność odszkodowawcza – czym jest?

Usługi
Odszkodowanie to jedno ze świadczeń, o które może ubiegać się osoba, która doznała szkody. Zwykle dotyczy ono uszczerbku majątkowego. Wysokość odszkodowania musi być adekwatna do rozmiarów wyrządzonej szkody. Powinna także pokrywać utracone korzyści, czyli to wszystko, co poszkodowany mógłby osiągnąć gdyby nie doszło do tego zdarzenia. Uzyskanie wysokiego odszkodowania W skrócie, odpowiedzialność odszkodowawcza to obowiązek cywilny dotyczący naprawienia wyrządzonej szkody. Wyróżnia się dwa rodzaje odpowiedzialności odszkodowawczej, a mianowicie: odpowiedzialność deliktową oraz kontraktową. Pierwsza z nich to odpowiedzialność cywilnoprawna wynikająca z czynu niedozwolonego. Warunkiem jej powstania jest spełnienie łącznie trzech przesłanek. Jedną z nich jest powstanie szkody, drugą – zaistnienie zawinionego zdarzenia wywołującego szkodę. Natomiast trzeci z nich dotyczy już zaistnienia związku przyczynowego pomiędzy szkodą, a zdarzeniem. W przypadku odpowiedzialności kontraktowej to jest to inaczej odpowiedzialność dłużnika, jaka powstaje na skutek…
Czytaj więcej
Na czym polega wycena nieruchomości?

Na czym polega wycena nieruchomości?

Usługi
Przeprowadzenie dokładnej analizy oraz wyceny budynków przez ekspertów pozwala uzyskać dokument świadczący o wartości rynkowej danej nieruchomości. Może okazać się to istotne zarówno dla osób prywatnych, jak i dla przedsiębiorstw. W pierwszym przypadku taki dokument okaże się użyteczny, jeżeli osoba będzie ubiegać się o kredyt hipoteczny. Wycena nieruchomości w stolicy Natomiast w przypadku firm, pomoże to, chociażby w zakupie bądź sprzedaży nieruchomości. Operat szacunkowy (wycena) przydaje się również podczas niektórych spraw sądowych i postępowań administracyjnych. Pierwszym krokiem do przygotowania wyceny jest skontaktowanie się z wybranym rzeczoznawcą. Profesjonalne przedsiębiorstwa będą w stanie dokładnie wyjaśnić, jak będzie przebiegał cały proces sporządzenia operatu szacunkowego oraz przygotują odpowiednią umowę. Na niej powinna znajdować się informacja, w jakim celu planuje się przeprowadzić wycenę, jaki będzie koszt operatu, a także do kiedy należy go wykonać. Po…
Czytaj więcej
Kontakt dłużnika z windykacją

Kontakt dłużnika z windykacją

Usługi
Zadłużenie Polaków to temat, który jest niezwykle istotny. Spirala długów jest problemem, który może pojawić się, niezależnie od wieku. Choć statystyki pokazują, że osoby starsze najczęściej mają problemy ze spłatą podstawowych wydatków. Są to opłaty za energię elektryczną czy czynsz w spółdzielni mieszkaniowej. Windykacja jako specjalizacja Młodsi bardzo często zalegają z kredytami ratalnymi, które zostały wzięte na zakupów produktów elektronicznych. Najczęściej są to smartfony czy laptopy. Sytuacja może zrobić się ekstremalna wtedy, kiedy korzystamy z kilku produktów kredytowych. Jeśli spłacamy jeden drugim, wystarczy utrata pracy czy choroba i problem może okazać się przytłaczający. Kredytobiorcy najczęściej korzystają z debetu przyznanego do konta osobistego. Często dodatkowym źródłem gotówki jest też karta kredytowa z dużym limitem. Jeśli do tego wydatki finansuje się z chwilówki czy kredytu gotówkowego, granica jest niezwykle cienka. Wpływa to…
Czytaj więcej

Niezbędna pomoc prawna, gdy wystąpi błąd lekarski

Usługi
Choć zawód lekarza polega na ochronie i ratowaniu ludzkiego życia, to powoduje też czasami jego utratę, trwałe kalectwo bądź znaczne pogorszenie się stanu zdrowia. Szczególnie często z takimi sytuacjami mamy do czynienia w przypadku błędów lekarskich. Często słyszy się o nich w mediach. Skutki takiej pomyłki mogą być niestety bardzo poważne. Odszkodowanie za błędy lekarskie Tym bardziej, gdy stan naszego zdrowia był poważny, gdy zgłosiliśmy się do danego specjalisty. Gdy na stan zdrowia członka naszej rodziny, miały wpływ błędy lekarskie - niezbędna pomoc prawna zapewni nam możliwość ubiegania się o odpowiednią rekompensatę finansową. Profesjonalna kancelaria prawna, które specjalizuje się w procesach przeciwko błędnym decyzjom lekarzy, pozwoli oszacować nasze realne szanse w postępowaniu sądowym i wycenić naszą szkodę. Wielu poszkodowanych nie decyduje się na walkę o swoje prawa i należne im…
Czytaj więcej
Jak zorganizować dobrą konferencję biznesową?

Jak zorganizować dobrą konferencję biznesową?

Usługi
Jest wiele metod na zaprezentowanie swojej firmy, pokazania jej najnowszych osiągnięć i przekazanie tych informacji do zainteresowanych. Można drukować publikacje biznesowe i rozsyłać je do klientów. Można na firmowej stronie internetowej na bieżąco podawać wszystkie aktualności. Można również kontaktować się z prasą, zamawiać artykuły sponsorowane, czy reklamy w czasopismach branżowych. Zasady organizacji udanej konferencji Metod jest bardzo dużo, a ich skuteczność zależy od rodzaju firmy. Na pewno jednak konferencje prasowe dla firm sprawdzą się zawsze. Konferencja nie musi być wcale duża. Wystarczy, że pojawią się na niej przedstawiciele firmy, a do organizacji wystarczy jedno pomieszczenie. Konferencja jest jednak wydarzeniem medialnym, oficjalnym, ale nie przekazuje się na niej jedynie suchych faktów, jak w raportach rocznych. Na konferencję powinno się zaprosić przedstawicieli ogólnych i/lub branżowych mediów, można zaprosić udziałowców i akcjonariuszy, czy…
Czytaj więcej
Jak założyć spółkę komandytową?

Jak założyć spółkę komandytową?

Usługi
Szczególnym rodzajem spółek osobowych są spółki komandytowe, które - choć nie posiadają osobowości prawnej – mają podmiotowość prawną i mogą samodzielnie nabywać prawa takie jak własność nieruchomości, a także mogą zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywanymi. Zakładanie spółek a sąd administracyjny Podstawowym celem istnienia spółki komandytowej jest wykonywanie działalności gospodarczej. Wspólnicy jednak nie mają takich samych możliwości działania - tylko jeden ze wspólników ma prawo do reprezentowania spółki na zewnątrz. Drugi zaś odpowiada za zobowiązania jedynie do określonej wcześniej sumy komandytowej. Wiele spraw związanych ze spółkami komandytowymi wymaga wyjaśnień, dlatego warto zakładanie spółek komandytowych we Wrocławiu powierzyć osobom posiadającym niezbędną wiedzę prawniczą w tym zakresie. Zakładanie spółek komandytowych we Wrocławiu prowadzone jest przez specjalistów, którzy realizują wszystkie związane z tym formalności. Przy tym uwzględnia się wszystkie założenia zawarte w Kodeksie…
Czytaj więcej
Jak założyć firmę w Norwegii?

Jak założyć firmę w Norwegii?

Usługi
Coraz więcej ludzi decyduje się na wyjazd ze swojego ojczystego kraju i zamieszkanie za granicą. W Polsce nie ma wielu możliwości na rozwój własnej działalności, bo zazwyczaj trzeba mieć wówczas duże zaplecze finansowe oraz niejednokrotnie różne znajomości. Firma w Norwegii i kwestie prawne Z tego względu bardzo często osoby, które chcą założyć swoją firmę decydują się na to by zrobić to za granicą, coraz częściej spotykana jest na przykład polska firma w Norwegii. Nie należy to jednak do najłatwiejszych działań i warto wówczas znaleźć osobę, która zgodzi się pomóc przy zakładaniu działalności – doradzi zarówno w kwestii prawnej, jak i rachunkowej czy też podatkowej. Jest wiele aspektów o których należy pamiętać przy zakładaniu firmy, aby była ona w pełni legalna i mogła ona dobrze i prawidłowo funkcjonować na norweskim rynku.…
Czytaj więcej
Ściąganie długu od osoby zadłużonej, prywatnej

Ściąganie długu od osoby zadłużonej, prywatnej

Usługi
Odzyskiwanie długów od zadłużonych nie należy do prostych i łatwych spraw. Dłużników, którzy spłacają swoje zobowiązanie regularnie jest niezmiernie mało. O wiele częściej zdarzają się dłużnicy, którzy nie chcą spłacać długów i zobowiązań. Ściąganie należności od zadłużonych, którzy są firmami lub przedsiębiorstwami jest prostsze niż ściąganie zadłużenia od osób prywatnych. Jak ściąga się należności od zadłużonych? Istnieją jednak zasady, które umożliwiają odzyskanie długo od osób prywatnych. Pierwszą z zasad rozpoczęcia czynności jaką jest ściąganie należności od zadłużonych to próba rozmowy z dłużnikiem. Polubowne porozumienie się z osobą zadłużoną jest jednym z najlepszych i najbezpieczniejszych sposobów. Podczas konwersacji okazać się może, iż dłużnik znajduje się w ciężkiej sytuacji materialnej i to jest powodem niespłacania długu. Jeżeli problemem są niskie dochody, a nie próba oszustwa osoba zajmująca się ściąganiem długo ustalić może…
Czytaj więcej