Co warto wykorzystać do stworzenia deklaracji wywozowej?

Aby odprawa celna dla towarów, które mają zostać wysłane poza terytorium Unii Europejskiej, przebiegała sprawnie i bezproblemowo, wcześniej należy zadbać o przygotowanie odpowiedniej deklaracji. Powinny się na niej znajdować bardzo istotne informacje, zarówno o przewożonych towarach, jak i legalności całego transportu. W obecnym czasie, zdecydowana większość przypadków dystrybucji towarów poza teren UE, wymaga sporządzenia deklaracji w formie elektronicznej.

Funkcjonowanie deklaracji wywozowej?

deklaracja wywozowaDeklaracja ta, znana również jako deklaracja wywozowa , powinna być sporządzona zawsze w oparciu o ściśle określone dokumenty, jak również informacje. Są one konieczne, aby podczas odprawy celnej, sporządzony dokument był uznawany za ważny, a same towary zostały dopuszczone do eksportu. Podczas sporządzania dokumentów takich jak deklaracja wywozowa państw Unii, również tej w formie skróconej, można posłużyć się dowolnymi dokumentami potwierdzającymi fakt sprzedaży i wywozu danego towaru poza teren Unii Europejskiej . W przypadku transportu lądowego, konieczne jest uwzględnienie w sporządzonej deklaracji dokumentów kolejowych. Konieczne jest również, aby deklaracja przewozowa była sporządzona w oparciu o międzynarodowy list CIM. Jest on tworzony szczególnie, gdy mowa jest o przesyłkach towarowych typu ekspresowego.

deklaracja wywozowaW przypadku wywożenia kontenerów towarowych w systemie Intercontainer, konieczne jest również uwzględnienie w deklaracji wywozowej wykazu zdawczego TR. Sporządzenie uznawanej deklaracji wywozowej wymagać może również uwzględnienia w niej szeregu listów przewozowych. Mowa jest tutaj na przykład o liście przewozowym SMGS, kwicie ekspresowym SMPS, czy też o szeregu dokumentach morskich, takich jak zgłoszenie ładunku, czy też konosament. Prawidłowo sporządzony dokument wywozowy, powinien także zawierać szereg dokumentów, świadczących o legalizacji posiadania towarów przeznaczonych do eksportu. Mowa jest tutaj więc na przykład o dokumentach sprzedażowych, typu faktury czy też paragony. W przypadku zaś pewnych towarów zastrzeżonych, które nie są przeznaczone do transportu standardowego, konieczne może być zamieszczenie w deklaracji wywozowej odpowiednich zezwoleń.

Sporządzenie odpowiedniej deklaracji wywozowej jest konieczne każdorazowo, gdy zaistnieje konieczność wywozu różnego rodzaju towarów poza teren Unii Europejskiej. Bardzo ważne jest, by zawrzeć w takiej deklaracji szereg różnych dokumentów i zezwoleń, które w takiej sytuacji, mogą być wymagane. Dokumenty, na których należy się oprzeć podczas tworzenia deklaracji, mogą być różne, w zależności od rodzaju przewożonego towaru oraz formy transportu.