Czy można zwiększyć wiarygodność wariografu?

W obecnym czasie wiele osób zastanawia się, jak bardzo dokładne są badania wariografem. Tak naprawdę największy wpływ na ich dokładność ma sposób ich przeprowadzenia. Bardzo ważne jest więc, by przeprowadzić je zgodnie z pewnymi zasadami.

Zwiększenie wiarygodności wariografu

badanie wariografemSzczególnie istotne jest, aby badanie podzielone zostało na trzy, zupełnie niezależne od siebie fazy. Tylko wtedy możliwe jest rozwiązanie wątpliwości osób, które zastanawiają się, czy wariograf jest wiarygodny i bezpieczny. Pierwszą fazą badania jest faza wstępna. Ma ona na celu wprowadzić osobę poddawaną takiemu testowi w specyfikę testu, oraz zmniejszyć jej zdenerwowanie, niekorzystnie wpływające na miarodajność badania. Dlatego też osobie uczestniczącej w teście wyjaśniana jest cała metodologia testu, przeprowadza się także wstępny test reakcji na bodźce,. Kolejną bardzo ważną fazą badania jest faza właściwa. W trakcie jej wykonywania zadaje się odpowiednio dobrane pytania, z których tylko część dotyczy tylko przedmiotu sprawy. Inne pytanie to pytania ogólne oraz niezwiązane ze sprawą istotne, aby porównać ze sobą reakcję osoby badanej na różne sytuacje. Fazą ostatnią, ale również bardzo ważną dla prawdziwości wyników badania, jest faza analizy.

kłamstwoTo właśnie w trakcie tego etapu dokonuje się analizy wyników podanych przez wariograf, na podstawie ustandaryzowanych danych jakościowych. Oczywiście aby taki tekst mógł być w ogóle w jakimś stopniu miarodajny, jego przeprowadzenie należy poświęcić osobie, która ma do tego odpowiednie kwalifikacje. Powinna ona przejść szereg szkoleń i uzyskać certyfikaty, takie jak te aprobowane przez instytucję APA, zajmującą się tymi kwestiami. Sama osoba, która zajmuje się wykonywaniem tego badania, powinna być zupełnie bezstronna oraz neutralna, jeżeli chodzi o przedmiot badanej z pomocą wariografu sprawy. Aby badanie wariografem było również miarodajne, do jego przeprowadzenia należy użyć kwalifikowanych urządzeń. Niezbędne okazują się co najmniej dwa pnematografy, czujnik reakcji skórnej, oraz czujnik przepływu krwi. Ważną rolę odgrywa również czujnik ruchu, który powinien być umieszczony w siedzeniu.

Wariografy to urządzenia, których zastosowania już od pewnego czasu wykraczają zdecydowanie poza sprawy kryminalne. Mogą one być wykorzystywane również na przykład przez przedsiębiorców, ale także i przez osoby prywatne. Aby jednak użyteczność takich badań była wystarczająco wysoka, powinny być one zawsze wykonywane przez doświadczonych w swojej roli profesjonalistów, którzy będą potrafili odpowiednio przeanalizować uzyskane wyniki.

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.bez-klamstw.pl!