Firma rachunkowa – czym się zajmuje?

Firma rachunkowa, jak sama nazwa wskazuje, zajmuje się prowadzeniem rachunków dla osób prywatnych i przedsiębiorstw. Oferty różnią się od siebie, bo osoba prywatna najczęściej korzysta z pomocy księgowych jedynie podczas uzupełniania rocznych zeznań podatkowych, natomiast firmy potrzebują stałego wsparcia księgowego na co dzień.

Firma rachunkowa jest pomocna

firma rachunkowaJak firma rachunkowa pracująca w Warszawie może nam pomóc w sprawach finansowych? Z pewnością wspomniane rozliczenia są najpopularniejsze. Każdy musi złożyć oświadczenie o dochodach za zeszłym rok każdego kwietnia. Jednak takie zagadnienia jak ryczałt, podatek VAT czy czas pracy są rozliczane co miesiąc, czasem co kwartał. Ważne jest dotrzymywanie terminów, ponieważ niezłożenie zeznania podatkowego w terminie może mieć poważne konsekwencje. Takie rozliczenia potrafią zajmować sporo czasu. Trzeba dokumenty katalogować, numerować, kilka razy sprawdzać poprawność wpisywanych kwot i rozliczeń. Firma rachunkowa zajmie się tym błyskawicznie, ponieważ zatrudnia najlepszych specjalistów i ma możliwość rozdzielenia ich pracy na kilka osób. Firmy rachunkowe zajmują się także analizami i sprawozdaniami. Ich nie trzeba dostarczać do żadnych urzędów, są to rzeczy wyłącznie na potrzeby wewnętrzne firmy.

firma rachunkowaZ takiej analizy możemy się dowiedzieć na co wydaliśmy najwięcej w ciągu roku, kiedy inwestycje się nam zamortyzują, czy też w jakim miesiącu mieliśmy najlepszy obrót. To ważne dane, które pozwolą nam unikniecie niepotrzebnych wydatków, optymalizację kosztów, czy prognozę na temat tego kiedy firma będzie przynosiła zyski związane z najnowszymi inwestycjami. Firma księgowa zajmuje się także reprezentowanie pracowników przed urzędami. Mają oni wtedy pełnomocnictwo na składanie dokumentów urzędowych, ich sygnowanie, jak również składanie korekt do sprawozdań finansowych. Odpowiedzialność za błędnie wypełnione druki powinna spoczywać na biurze księgowym które nie zadbało o należyta staranność pracy. To oni powinni także ponosić koszty poprawy papierów. Biuro księgowe może zajmować się również sprawami kadrowymi, takimi jak przygotowywanie zestawień z wypłatami, wykonywanie przelewów i inne. Taka pomoc jest dla firmy bardzo znacząca, bo tworzenie zestawień jak wypełnianie tabelek w rozliczeniu zajmuje sporo czasu, który można przeznaczyć na coś innego.

Jak widać firma rachunkowa potrafi się zajmować kompleksową obsługa klientów biznesowych. Z jej pomocą wiele spraw będzie zakończonych szybciej, a koszty prowadzenia działalności zostaną obniżone, dzięki sprawnym analizom.