Ile powinno trwać szkolenie BHP?

Zachowanie odpowiedniego bezpieczeństwa, podczas wykonywania różnego rodzaju obowiązków zawodowych, jest niezmiernie ważne. Aby było to możliwe, należy organizować odpowiednie szkolenia, które zaznajomią danego pracownika z tymi ogólnymi zadami bezpiecznej pracy, jak i tymi związanymi bezpośrednio z jego stanowiskiem.

Dokładne szkolenie BHP

szkolenieTakie szkolenia mają ściśle ustandaryzowany czas trwania, co regulują odpowiednie przepisy prawa pracy. Zapisy te regulują jednak nie tylko czas trwania szkolenia, ale także okres, w którym należy je cyklicznie powtarzać. W niektórych przypadkach, wystarczą w zupełności szybkie szkolenia bhp w Toruniu. Mowa jest tutaj o zawodach takich, których wykonywanie nie jest związane z wyższym zagrożeniem dla zdrowia czy też życia. Są to więc w przeważającej części pracownicy umysłowi, ci na kierowniczych stanowiskach, inżynierowie, lekarze weterynarii, czy też nauczyciele. W ich przypadku zdecydowanie wystarczającą formą szkolenia okaże się te, które będzie się odbywało nawet co pięć lat. Należy jednak pamiętać o tym, że musi się one odbyć nie później niż w okresie 6 miesięcy od faktycznego rozpoczęcia pracy przez danego pracownika. Co więcej, w przypadku takich pracowników, nie jest konieczne odbywania czasochłonnych szkoleń stacjonarnych.

szkolenie bhpW zupełności w ich przypadku wystarczą krótkie kursy, seminaria BHO, czy też tak zwane samokształcenie za pośrednictwem szkoleń internetowych. Zupełnie inaczej jednak szkolenia BHP mają wyglądać w przypadku pracowników, których praca jest związana ze średnim, lub też znacznym zagrożeniem i obciążeniem dla życia, czy też zdrowia. W ich przypadku, według przepisów prawa pracy z dnia 27 lipca 2004 roku, szkolenia muszą się odbywać w formie stacjonarnego instruktażu. Powinien on trwać co najmniej osiem godzin lekcyjnych. Co więcej, każdy pracownik fizyczny, takie szkolenie musi odbywać z zachowaniem terminów co trzy lata. Co więcej, bardzo ważne jest, by udział w takim szkoleniu, dany pracownik wziął w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym rozpoczął on wykonywanie obowiązków na danym stanowisku. Tutaj również sporym ułatwieniem mogą się okazać szkolenia w trybie e-learning, gdyż część tematów może być poruszanych w takiej właśnie formule.

W obecnym czasie bardzo dużo uwagi zwraca się na zachowanie odpowiedniej higieny podczas pracy. Aby było to możliwe, bardzo ważne wydaje się być przeszkolenie pracowników tak, by widzieli o obowiązujących w danej firmie normach bezpieczeństwa. Szkolenia takie, czas ich trwania oraz tryb, musi być zaś zależny od rodzaju pracy i stanowiska na którym dana osoba jest zatrudniona.

Więcej informacji na www.hseworks.pl!