Jak starać się o przyznanie dotacji?

Istotą nauki jest upowszechnianie wyników jej rozwoju – wiedza powinna być czymś dostępnym dla wszystkich, ponieważ na niej opera się cała nasza cywilizacja. Jednak osiągnięcia naukowców niekiedy w pełni zasługują na to, żeby czerpali oni z nich jakiś zysk materialny. Jak wiadomo, pensje pracowników akademickich nierzadko są niewspółmierne do ich zaangażowania oraz pracy, jaką wkładają na rzecz rozwoju nauki.

Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego

urząd marszałkowski dotacjeDlatego bardzo powszechna staje się w ostatnich latach komercjalizacja wyników projektów badawczo-rozwojowych – w skrócie B+R. Zanim jednak zainwestuje się czas oraz pieniądze we wdrożenie nowej technologii na rynek na użytek ściśle komercyjny, należy przeprowadzić szczegółową autodiagnozę w celu weryfikacji, czy dany projekt w ogóle się opłaca. W tym celu warto zwrócić się do profesjonalnej, która pomoże nam przeanalizować projekt pod kątem wdrożenia go w życie, a także umożliwi nam pozyskanie dofinansowania ze środków unijnych. Przykładowo, w województwie kujawsko-pomorskim zajmuje się tym urząd marszałkowski w Toruniu – przyznawanie dotacji należy do jego obowiązków. Żeby jednak nasz wniosek nie został odrzucony, warto skonsultować się z odpowiednią firmą doradczą, dzięki której można zyskać pewność, że nasze działania przyniosą pożądany efekt.

urząd marszałkowski dotacjeCo bardzo istotne, doradca pomoże nam w sporządzeniu skutecznego wniosku. Jeśli uważamy, że nasz projekt jest innowacyjny i wniesie duży wkład w rozwój danego regionu lub nauki w ogóle, to niestety nie wystarczy to potencjalnym inwestorom, żeby wzbudzić ich zainteresowanie. Nie można pozwolić sobie na takie generalizowanie, które zahacza o truizm – trzeba postawić na konkret, ponieważ dopiero szczegółowy opis da rzetelny ogląd problemu, jaki może zostać rozwiązany dzięki naszemu projektowi, na który staramy się pozyskać dotację. Dobra komunikatywność zwiększa znacznie nasze szanse na powodzenie i jest podstawą do osiągnięcia sukcesu. Należy przy tym również pamiętać, że wdrażanie w życie autorskiego projektu wiąże się z koniecznością przestrzegania prawa – publikując własność intelektualną, trzeba się dobrze zorientować w tym, czy przypadkiem nie naruszamy czyjejś własności, czyli po prostu czy przypadkiem nie popełniamy jakiegoś plagiatu, co mogłoby mieć fatalne w skutkach konsekwencje prawne.

Nie ma co się jednak bać, jeśli do wszystkiego dochodziliśmy samodzielnie, istnieje nikła szansa na to, że ktoś stworzył podobny projekt do naszego – „legalność” naszego projektu powinna zweryfikować firma doradcza, której zlecimy to zadanie.