Jak założyć spółkę komandytową?

Szczególnym rodzajem spółek osobowych są spółki komandytowe, które – choć nie posiadają osobowości prawnej – mają podmiotowość prawną i mogą samodzielnie nabywać prawa takie jak własność nieruchomości, a także mogą zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywanymi.

Zakładanie spółek a sąd administracyjny

zakładanie spółek Podstawowym celem istnienia spółki komandytowej jest wykonywanie działalności gospodarczej. Wspólnicy jednak nie mają takich samych możliwości działania – tylko jeden ze wspólników ma prawo do reprezentowania spółki na zewnątrz. Drugi zaś odpowiada za zobowiązania jedynie do określonej wcześniej sumy komandytowej. Wiele spraw związanych ze spółkami komandytowymi wymaga wyjaśnień, dlatego warto zakładanie spółek komandytowych we Wrocławiu powierzyć osobom posiadającym niezbędną wiedzę prawniczą w tym zakresie. Zakładanie spółek komandytowych we Wrocławiu prowadzone jest przez specjalistów, którzy realizują wszystkie związane z tym formalności. Przy tym uwzględnia się wszystkie założenia zawarte w Kodeksie spółek handlowych. Prawnik pomoże nam przy sporządzaniu umowy – przy zakładaniu spółek komandytowych we Wrocławiu należy uwzględnić firmę i siedzibę spółki, czas trwania zobowiązania.

zakładanie spółek Określić trzeba także przedmiot działalności oraz wysokość wkładów wspólników, jak i zakres ich odpowiedzialności. Istotne jest, aby umowa była sporządzona w postaci aktu notarialnego – należy wprowadzać do niego także wszystkie zmiany do umowy. Ważnym krokiem, którego nie można pominąć przy zakładaniu spółek komandytowych we Wrocławiu, jest stworzenie firmy spółki. Sformułowanie „spółka komandytowa” powinna znaleźć się w nazwie takiej firmy (może być w postaci skrótu „sp. k”) zaraz obok nazwiska komplementariusza. Ta osoba, której nazwisko znajdzie się w nazwie firmy, odpowiada za całą spółkę. Zakładanie spółek komandytowych we Wrocławiu obejmuje również zarejestrowanie powstałej firmy w odpowiednim wydziale sądu administracyjnego za pomocą złożenia właściwych formularzy, których jest aż osiem (KRS-W1, KRS-WC, KRS-WA, KRS-WH, KRS-WK, KRS-WL, KRS-WM, KRS-ZN). Do tej pory kolejnym krokiem było dopełnienie formalności w urzędzie skarbowym, jednak obecnie nie jest to wymagane – odbywa się to automatycznie po złożeniu wniosku do KRS. Konieczne jest jedynie wykonanie opłaty sądowej za wpis do KRS.

Jak widać, formalności jest naprawdę dużo, dlatego zakładanie spółek komandytowych we Wrocławiu z pomocą profesjonalistów zdecydowanie ułatwia nam zadanie. Powinniśmy zdecydować się na tę opcję, jeżeli chcemy mieć pewność, że wszystkie formalności zostaną właściwie dopełnione.