Kim są adwokaci i jakie mają prawa?

Medycyna i prawo to chyba najbardziej popularne kierunki studiów o których marzą licealiści, jednak nie dla każdego są one stworzone. Poza doskonałymi wynikami z egzaminu maturalnego, jakie trzeba uzyskać, aby się dostać, istotny jest charakter kandydatów. Tylko dzięki wytrwałości i umiejętności dążenia do celu osoby studiujące te kierunki zostaną do końca ciesząc się pozytywnym wynikiem.

Czy adwokatem może zostać każdy?

młotek sądowyNa ścieżce każdego przyszłego lekarza czy prawnika oprócz studiów czekają na nich lata praktyki i zdobywania doświadczenia oraz umiejętności. W przypadku prawników czeka na nich aplikacja, która zajmuje zwykle około 3 lat. Prawnicy należą do zawodów, których społeczeństwo darzy zaufaniem. Spośród rodzajów prawników można wyróżnić radców prawnych świadczących wszelką pomoc prawną. Ich zawód polega na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii istotnych do wielu spraw oraz rozpraw. Ponadto opracowują oni projekty aktów prawnych. Każdy adwokat jest chroniony podobnie jak na przykład prokurator i każdy z nich jest członkiem adwokatury, czyli palestry. Palestra jest ogółem mecenasów i aplikantów. W Polsce istnieje około 9000 obrońców, z których około 7000 jest czynnych. Wśród tej liczby można znaleźć również osoby wykonujące aplikacje dzięki izbom adwokackim, których jest blisko 24.

temidaAdwokaturą jest również Naczelna Rada Adwokacka, która jest najwyższym organem samorządu zawodowego. Zbiór zasad etyki, według której powinni oni postępować, jest formą uchwały tej rady. Poza Naczelną Radą do tych organów można zaliczyć Krajowy Zjazd Adwokatury, Wyższy Sąd Dyscyplinarny czy Wyższa Komisja Rewizyjna. Aby wykonywać zawód adwokata małżonek nie może pełnić funkcji sędziowskich, prokuratorskich czy działać w okręgu izby adwokackiej, czy w organach dochodzeniowo–śledczych. Ponadto trzeba posiadać nieskazitelne papiery i zachowanie, dzięki czemu daje się rękojmie prawidłowego wykonywania zawodu. I ostatnią rzeczą jest fakt, że obrońcy muszą w pełni korzystać z praw publicznych oraz mieć pełną zdolność do czynności prawnych. Inną ważną kwestią jest fakt, że mecenasi podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. Dotyczy to szkód, jakie zostały wyrządzone podczas świadczenia pomocy prawnej.

Reasumując – aby zostać mecenasem czy prawnikiem kandydatów czeka długa i żmudna droga do osiągnięcia pełnego celu, jednak całe poświęcenie jest tego warte. Zanim zostanie się adwokatem należy zdać 5–letnie studia magisterskie, po czym należy udać się na aplikacje i zdać końcowy egzamin. Poza zdaniem tych rzeczy trzeba wiedzieć, że nie każdy może nim zostać, nawet jeśli ukończy studia. Rzeczą, która wyklucza takich kandydatów jest brak posiadania zdolności czynności prawnych czy też posiadanie małżonka, który jest sędzią lub prokuratorem.