Ściąganie długu od osoby zadłużonej, prywatnej

Odzyskiwanie długów od zadłużonych nie należy do prostych i łatwych spraw. Dłużników, którzy spłacają swoje zobowiązanie regularnie jest niezmiernie mało. O wiele częściej zdarzają się dłużnicy, którzy nie chcą spłacać długów i zobowiązań. Ściąganie należności od zadłużonych, którzy są firmami lub przedsiębiorstwami jest prostsze niż ściąganie zadłużenia od osób prywatnych.

Jak ściąga się należności od zadłużonych?

ściąganie należności od zadłużonychIstnieją jednak zasady, które umożliwiają odzyskanie długo od osób prywatnych. Pierwszą z zasad rozpoczęcia czynności jaką jest ściąganie należności od zadłużonych to próba rozmowy z dłużnikiem. Polubowne porozumienie się z osobą zadłużoną jest jednym z najlepszych i najbezpieczniejszych sposobów. Podczas konwersacji okazać się może, iż dłużnik znajduje się w ciężkiej sytuacji materialnej i to jest powodem niespłacania długu. Jeżeli problemem są niskie dochody, a nie próba oszustwa osoba zajmująca się ściąganiem długo ustalić może dogodne raty oraz terminy spłat, tak aby dłużnik miał możliwość uregulowania zaległości. Następnym krokiem jest skierowanie sprawy do sądu, w momencie, gdy kontakt z zadłużonym jest utrudniony, a wzajemne rozmowy nie przynoszą skutku. Kiedy sąd uzna sprawę za poważną i wyda nakaz spłaty zadłużenia egzekutor może skierować sprawę do komornika. Komornik bezwzględnie zajmuje mienie dłużnika, jeżeli takowe posiada.

ściąganie należności od zadłużonychDłużnik, który jest oszustem z pewnością zna wiele sposób, aby zapobiec egzekucji komorniczej lub ją opóźnić. Wszelkie dobra przepisuje na osoby nie powiązane ze sprawą, jak i nie związane z nim prawnie. Gdy następuje taka sytuacja komornik jest bezsilny. Następnym sposobem, jeszcze bardziej inwazyjnym niż poprzedni, jest wynajęcie detektywa. Sprawy, jakich komornik nie zdołał zakończyć egzekucją komornicza zostają przekierowywane do detektywa. Ten ustalić powinien miejsce przebywania dłużnika, który się ukrywa i tym samym wezwać go do zapłaty należności, jaką jest zadłużenie. W momencie, kiedy detektyw napotyka się na problemy, prowadzone są negocjacje, których częstym skutkiem jest ściąganie wierzytelności. Alternatywnym oraz jednym z ostatecznych sposobów jest wystawienie długu na giełdzie wierzytelności. Jedynym, czego należy dokonać to zarejestrowanie się na giełdzie i umieszczenie na niej danego elementu będącym zadłużeniem.

Z takich giełd korzystają zarówno przedsiębiorstwa, jak również osoby prywatne. Ostateczną metodą odzyskania wierzytelności, gdy żadna z powyższych i poprzednich nie wyegzekwowała spłaty długu jest skorzystanie z usług firmy windykacyjnej. Ta metoda nie wymaga od wierzyciela składania sprawy do sądu. Wszystkimi wcześniej wymienionymi krokami zajmie się windykator, który na samym początku oszacuje szansę na spłatę długu przez dłużnika.