Ściąganie swoich należności od francuskich kontrahentów

Proces windykowania należności jest różny w krajach Europejskich. Mimo, że większość sposobów na odebranie swoich należności z rąk francuskich kontrahentów się pokrywa, jest też kilka różnic w zapisach prawnych jak i samej mentalności różniącej Francuzów od Polaków. Mimo, że Francję kryzys nie dotknął znacząco, zdarza się, że polska firma ma problem z niezapłaconymi przez nich fakturami. Jak skutecznie ściągnąć należności z francuskich rąk?

Sprawdzone i szybkie windykowanie firm francuskich

wiza eiffla we francjiJeżeli firma współpracująca z francuskimi przedsiębiorcami nie otrzymuje zapłaty za swoje towary może zgłosić się o pomoc do prawników i adwokatów wyspecjalizowanych w ściąganiu należności od Francuzów. Sprawna windykacja należności we Francji dzieli się na dwa etapy: windykację pozasądową i sądową. Ta pierwsza jest łagodniejsza. Opiera się na ponaglaniu i przypominaniu o niezapłaconych rachunkach najczęściej przez kontakt telefoniczny, który jest bardziej sprawdzony od próśb pisemnych. Niemniej, firmy windykacyjne przypominają o istnieniu sądowego zajęcia w przypadku nieuregulowania faktur, co działa na wyobraźnie Francuzów. Nikt nie chce iść od razu do sądu dlatego windykatorzy starają się o polubowne rozwiązanie sprawy miękkimi środkami przymusu. Jeżeli to nie wystarczy, posyła się komornika, który osobiście wręcza nieuczciwemu przedsiębiorcy wezwanie do zapłaty.

windykacja dłużnikaW przypadku, gdy podjęte kroki nie przyniosą rozwiązania przystępuje się do procedury sądowej mającej ostatecznie rozwiązać problem niezapłaconych należności. Najszybszą i najmniej kosztowną procedurą jest „francuski nakaz zapłaty”. Dopiero gdy to nie poskutkuje trzeba podjąć drastyczniejsze kroki. Na tym kroku wszystkie rozprawy mogą odbywać się bez udziału samych zainteresowanych, a za pośrednictwem adwokata. Jeżeli przedmiotem procedury jest czek, żeby go spłacić można od razu przejść do zajęcia mienia windykowanego przedsiębiorcy. Jest jeszcze jedno rozwiązanie – Procedura Europejskiego Nakazu Zapłaty, które przydaje się, gdy kontrahent jest oskarżony o niezapłaceniu wielu należności firmom z różnych krajów. Jeżeli oskarżany nie odpowie na niego w przeciągu sześćdziesięciu dni wtedy Nakaz Zapłaty się uprawomocnia.

Jak widać, sposobów na odzyskanie swoich pieniędzy jest wiele. Nie warto zwlekać i cierpliwie czekać aż przyjdzie należny przelew, tylko samemu postarać się o rozwiązanie sprawy, nawet jeżeli przybiera ona rangi narodowej. Istnieje wiele firm specjalizujących się w sprawnym i szybkim windykowaniu i z ich usług warto korzystać.